Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
10.1.2022 - Rozpočet na rok 2022
5.3.2022 - Rozpočtové opatření č. 1
8.3.2022 - Pozvánka ZO
22.4.2022 - Rozpočtové opatření č. 2
26.4.2022 - Vodné a stočné 2021-kalkulace
3.5.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO 2021
6.5.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO Hořepnický region za rok 2021