Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
10.1.2022 - Rozpočet na rok 2022
5.3.2022 - Rozpočtové opatření č. 1
8.3.2022 - Pozvánka ZO
22.4.2022 - Rozpočtové opatření č. 2
26.4.2022 - Vodné a stočné 2021-kalkulace
1.5.2022 - Pozvánka ZO
3.5.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO 2021
6.5.2022 - Návrh závěrečného účtu DSO Hořepnický region za rok 2021
31.5.2022 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Hořepnický region za rok 2021 , Závěrečný účet DSO Hořepnický region za rok 2021
3.6.2022 - Návrh ZÚ - rok 2021 , Rozvaha k 31. 12. 2021 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 , Příloha k 31. 12. 2021 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
4.6.2022 - Rozpočtové opatření č. 3
7.6.2022 - Záměr prodeje nemovitého majetku obce - U rybníka , Záměr prodeje nemovitého majetku obce - U zastávky
8.6.2022 - Vyzvednutí vlastnických separátů lesní hospodářské osnovy (LHO)
15.6.2022 - Rozpočtové opatření č. 4
20.6.2022 - Pozvánka ZO
1.7.2022 - ZÚ - rok 2021 , Rozvaha k 31. 12. 2021 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021 , Příloha k 31. 12. 2021 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2021 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
2.8.2022 - Rozpočtové opatření č. 5
9.8.2022 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Útěchovice
31.8.2022 - Rozpočtové opatření č. 6
7.9.2022 - Pozvánka ZO
8.9.2022 - Oznámení o době a místě konání voleb
30.9.2022 - Rozpočtové opatření č. 7
10.10.2022 - Pozvánka na ustanovující ZO
17.10.2022 - Rozpočtové opatření č. 8
29.11.2022 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Útěchovice
30.11.2022 - Pozvánka ZO , Rozpočtové opatření č. 9
10.12.2022 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
13.12.2022 - Návrh rozpočtu pro rok 2023 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2022
20.12.2022 - Pozvánka ZO
29.12.2022 - Rozpočtové opatření č. 10
30.12.2022 - Rozpočet na rok 2023 , Střednědobý výhled rozpočtu