Členové zastupitelstva:

Miluše FILIPOVÁ
Ján IPRI
Pavel VESECKÝ
Jiří VODIČKA