Vyhlášky obecního úřadu

datum dokument
1.2007 Strategický dokument
1.1.2007 Provozní řád budovy
26.3.2012 Veřejná vyhláška
8.10.2012 Veřejná vyhláška ZUR
14.2.2014 Nakládání s odpady
14.2.2014 Pobíhání psů
14.2.2014 Poplatek za psy
14.2.2014 Poplatky za odpady
14.2.2014 Provozní řád budovy
   
08.06.2015 Komunitní kompostování
08.06.2015 Nakládání s odpady
   
07.04.2016 Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
26.04.2016 Veřejná vyhláška
12.05.2016 Návrh Zprávy o uplatňování ZUR Kraje Vysočina
21.09.2016 Aktualizace zásad
   
15.2.2017 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
8.11.2017 Vyhláška MZ
   
11.05.2018 Vyhláška MěÚ Pelhřimov
   
29.04.2019 Vyhláška FÚ
12.8.2019 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu...
   
1.4.2020 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu...
16.4.2020 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu...- změna
   
21.4.2020 Vyhláška Finančního úřadu