Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
2.2.2024 - Rozpočtové opatření č. 1
28.2.2024 - Pozvánka ZO
12.3.2024 - Rozpočtové opatření č. 2
18.4.2024 - Pozvánka ZO
22.4.2024 - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
23.4.2024 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v obci Útěchovice
29.4.2024 - Rozpočtové opatření č. 3
6.5.2024 - Návrh závěrečného účtu za rok 2023 , Rozvaha k 31.12.2023 , Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 , Příloha k 31.12.2023 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - rok 2023 , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023
14.5.2024 - Veřejná vyhláška - oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
15.5.2024 - Pozvánka ZO , Návrh závěrečného účtu Svazu obcí „Hořepnický region“ za rok 2023 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hořepnický region
23.5.2024 - Návrh závěrečného účtu DSO SOMPO za rok 2023 , Oznámení o místu a době konání voleb do Evropského parlamentu
30.5.2024 - Rozpočtové opatření č. 4 , Závěrečný účet za rok 2023 , Rozvaha k 31.12.2023 , Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 , Příloha k 31.12.2023 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - rok 2023 , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023
12.6.2024 - Závěrečný účet Svazku obcí „Hořepnický region“ za rok 2023 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Hořepnický region za rok 2023
13.6.2024 - Rozpočtové opatření č. 1 Dobrovolný svazek obcí Sompo , Žádost o zveřejnění informací DSO SOMPO , Žádost o oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 2023 DSO SOMPO , Závěrečný účet za rok 2023 DSO SOMPO , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2023 DSO Sompo
2.7.2024 - Rozpočtové opatření č. 5
9.7.2024 - Mimořádný svoz komunálního odpadu