Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
7.1.2023 - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území , Pověření výkonem funkce odborného lesního hospodáře
8.2.2023 - Rozpočtové opatření č. 1
10.3.2023 - Rozpočtové opatření č. 2
21.3.2023 - Pozvánka ZO
26.4.2023 - Vodné a stočné 2022-kalkulace
4.5.2023 - Věcné břemeno EEG 2023
5.5.2023 - Návrh ZÚ - rok 2022 , Rozvaha k 31. 12. 2022 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 , Příloha k 31. 12. 2022 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
15.5.2023 - Pozvánka ZO , Rozpočtové opatření č. 3
16.5.2023 - Návrh rozpočtu 2023 - DSO SOMPO , Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2022 , Návrh závěrečného účtu za rok 2022 - DSO SOMPO , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Hořepnický region , Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Sompo
25.5.2023 - Závěrečný účet - rok 2022 , Rozvaha k 31. 12. 2022 , Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2022 , Příloha k 31. 12. 2022 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2022 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
18.6.2023 - Závěrečný účet Svazku obcí „Hořepnický region“ za rok 2022 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Hořepnický region za rok 2022
29.6.2023 - Rozpočtové opatření č. 4
25.7.2023 - Pozvánka ZO , Záměr zřízení věcného břemene – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí EGD
2.8.2023 - Rozpočtové opatření č. 5
11.8.2023 - Rozpočtové opatření č. 6
18.9.2023 - Rozpočtové opatření č. 7
9.10.2023 - Rozpočtové opatření č. 8
1.11.2023 - Pozvánka ZO
6.11.2023 - Návrh rozpočtu 2024 - DSO SOMPO
22.11.2023 - Návrh rozpočtu 2024 Obec Útěchovice , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 10/2023
24.11.2023 - Rozpočtové opatření č. 9
1.12.2023 - Pozvánka ZO
10.12.2023 - Rozpočtové opatření č. 10
11.12.2023 - Schválený rozpočet na rok 2024 DSO SOMPO , Střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO na roky 2025-2027 , Informace o zveřejnění rozpočtu DSO SOMPO 2024, výhledu rozpočtu 2025-2027
12.12.2023 - Rozpočet na rok 2024
13.12.2023 - Schválený rozpočet na rok 2024 - Svazek obcí Hořepnický region
14.12.2023 - Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství , Obecně závazná vyhláška obce Útěchovice o místním poplatku ze psů , Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Útěchovice č. 1/2015