Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
16.3.2021 - Pozvánka ZO
26.3.2021 - BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021
6.4.2021 - Rozpočtové opatření č. 1
21.4.2021 - FÚ veřejná vyhláška - úřední hodiny 26. 4. - 26. 5. 2021
23.4.2021 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Útěchovice , Návrh závěrečného účtu za rok 2020 , Rozvaha-2020 , Výkaz zisku a ztráty , Příloha , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020
28.4.2021 - Vodné a stočné 2020-kalkulace
30.4.2021 - Rozpočtové opatření č. 2
5.5.2021 - Pozvánka ZO
10.5.2021 - Rozpočtové opatření č. 3
17.5.2021 - Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2021 , Závěrečný účet za rok 2020 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Útěchovice , Rozvaha-2020 , Výkaz zisku a ztráty , Příloha , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020
24.5.2021 - Návrh závěrečného účtu 2020 DSO SOMPO
10.6.2021 - Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Útěchovice
11.6.2021 - Rozpočtové opatření č. 4
1.7.2021 - Žádost o zveřejnění informací DSO SOMPO
16.7.2021 - Rozpočtové opatření č. 5
2.8.2021 - Pozvánka ZO
9.8.2021 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
24.8.2021 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
3.9.2021 - Rozpočtové opatření č. 6
23.9.2021 - Oznámení o době a místě konání volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
4.10.2021 - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
18.10.2021 - Pozvánka ZO
28.10.2021 - Rozpočtové opatření č. 7
2.11.2021 - Návrh rozpočtu DSO SOMPO 2022 , Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025
10.11.2021 - Rozpočtové opatření č. 8
2.12.2021 - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy o změně stávajícího ochranného pásma vodního zdroje vodárenské nádrže Švihov na Želivce
7.12.2021 - Návrh rozpočtu pro rok 2022 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 30.11.2021
9.12.2021 - Návrh rozpočtu DSO SOMPO 2022 , Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2023-2025
17.12.2021 - Schválený rozpočet DSO Hořepnický region pro rok 2022 , Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Hořepnický region 2023-2027
20.12.2021 - Pozvánka ZO
31.12.2021 - Rozpočtové opatření č. 9