Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
2.1.2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene
7.1.2020 - Schválený rozpočet na rok 2020 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2019
15.1.2020 - rozpočtové opatření 11
15.1.2020 - informační dokument DSO SOMPO
22.1.2020 - Pozvánka ZO
2.3.2020 - Pozvánka ZO
3.3.2020 - rozpočtové opatření 01
12.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 69/2020  o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR.
14.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 82/2020  o přijetí krizového opatření.
17.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 96, 97, 98, 99/2020  o přijetí krizového opatření.
18.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 106, 107, 108/2020  o přijetí krizového opatření.
19.3.2020 - rozpočtové opatření 02
23.3.2020 - Informace pro akcionáře SOMPO, a.s.
27.3.2020 - Pozvánka ZO
2.4.2020 - Veřejná vyhláška A4ZŮR
6.4.2020 - oznámení Kraje Vysočiny o déletrvajícím suchu
17.4.2020 - Veřejná vyhláška A4ZŮR - změna
21.4.2020 - Vyhláška Finančního úřadu
25.4.2020 - rozpočtové opatření 03
27.4.2020 - Vodné a stočné 2019-kalkulace
1.5.2020 - Usnesení vlády ČR č. 223, 224 o přijetí krizového opatření.
10.5.2020 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 , Návrh závěrečného účtu za rok 2019 , Rozvaha-2019 , Výkaz zisku a ztráty , Příloha , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019
11.5.2020 - rozpočtové opatření 04
27.5.2020 - Pozvánka ZO
8.6.2020 - Schválený závěrečný účet za rok 2019 , Rozvaha-2019 , Výkaz zisku a ztráty , Příloha , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2019 , Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
3.7.2020 - rozpočtové opatření 05
9.7.2020 - Nařízení č. 6/2020 - zpracování lesních osnov LHO III.
29.7.2020 - rozpočtové opatření 06
4.8.2020 - Stanovení min. počtu členů volební komise
16.8.2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - kraj
16.8.2020 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků - senát
23.8.2020 - Jmenování zapisovatele vol.komise
24.8.2020 - Pozvánka ZO
8.9.2020 - rozpočtové opatření 07
28.9.2020 - Pozvánka ZO
16.9.2020 - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
16.9.2020 - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu parlamentu ČR
15.10.2020 - rozpočtové opatření 08
27.10.2020 - rozpočtové opatření 09
27.11.2020 - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023
27.11.2020 - Návrh rozpočtu 2021 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - říjen 2020
7.12.2020 - rozpočtové opatření 10
20.12.2020 - Pozvánka ZO
29.12.2020 - Schválený rozpočet na rok 2021 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.10.2020
30.12.2020 - rozpočtové opatření 11