Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
5.3.2019 - Pozvánka ZO
16.3.2019 - Zápis ZO 01
4.4.2019 - rozpočtové opatření 01
9.4.2019 - vodné / stočné 2018
9.4.2019 - informace o počtu a umístění volebních okrsků
22.4.2019 - Výsledek auditu/přezkumu hospodaření - Výkaz zisku a ztrát - Příloha 2018 - Rozvaha 2018 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2018
22.4.2019 - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
29.4.2019 - Vyhláška FÚ
7.5.2019 - rozpočtové opatření 02
9.5.2019 - Oznámení o místu a době konání voleb do EP
27.5.2019 - Pozvánka ZO
27.5.2019 - Výsledky voleb do EP
5.6.2019 - Zápis ZO 02
5.6.2019 - Schválený závěrečný účet za rok 2018 - Výkaz zisku a ztrát - Příloha 2018 - Rozvaha 2018 - Výkaz hodnocení plnění rozpočtu 2018
10.6.2019 - rozpočtové opatření 03
4.7.2019 - rozpočtové opatření 04
9.8.2019 - rozpočtové opatření 05
12.8.2019 - Pozvánka ZO
12.8.2019 - Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednání návrhu...
20.8.2019 - Zápis ZO 03
4.9.2019 - rozpočtové opatření 06
5.9.2019 - Záměr prodeje majetku obce
25.9.2019 - Pozvánka ZO
4.10.2019 - Zápis ZO 04
4.10.2019 - rozpočtové opatření 07
24.10.2019 - rozpočtové opatření 08
5.12.2019 - rozpočtové opatření 09
13.12.2019 - návrh rozpočtu na rok 2020 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2019
21.12.2019 - Pozvánka ZO
30.12.2019 - rozpočtové opatření 10
2.1.2020 - Zápis ZO 05
2.1.2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene
7.1.2020 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2019