Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum dokument
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
2.1.2018 Pozvánka ZO
11.1.2018 Zápis ZO
16.1.2018 opis výsledků volby 1 kolo
18.1.2018 rozpočtové opatření 9/2017
19.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR II. kolo
10.3.2018 Pozvánka ZO
31.3.2018 Zápis ZO
6.4.2018 rozpočtové opatření 01
4.5.2018 rozpočtové opatření 02
23.5.2018 Audit hospodaření 2017 - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 - Rozvaha k 31.12.2017 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 - Příloha k 31.12.2017 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2017
24.5.2018 rozpočtové opatření 03
8.6.2018 Záměr prodeje Pelíšek
15.6.2018 Pozvánka ZO
26.6.2018 Audit hospodaření 2017 - Schválený závěrečný účet za rok 2017 - Rozvaha k 31.12.2017 - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2017 - Příloha k 31.12.2017 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2017
26.6.2018 Zápis ZO
3.7.2018 rozpočtové opatření 04
9.7.2018 rozpočtové opatření 05
6.8.2018 Stanovení min. počtu členů komise
21.8.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
30.8.2018 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
4.9.2018 rozpočtové opatření 06
10.9.2018 Pozvánka ZO
20.9.2018 Zápis ZO
20.9.2018 Oznámení o době a místě konání voleb
9.10.2018 rozpočtové opatření 07
6.11.2018 Pozvánka - ustavující zasedání ZO
6.11.2018 rozpočtové opatření 08
20.11.2018 Zápis ZO - ustavující
29.11.2018 Návrh střednedobého výhledu rozpočtu
29.11.2018 Návrh rozpočtu na rok 2019 - příjmy - výdaje - příjmy z činnosti - běžné a kapitálové výdaje
29.11.2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.10.2018
4.12.2018 rozpočtové opatření 09
10.12.2018 Pozvánka ZO
20.12.2018 Zápis ZO
31.12.2018 Schválený střednedobý výhled rozpočtu
31.12.2018 rozpočtové opatření 10
31.12.2018 rozpočet na rok 2019