Členové zastupitelstva:

Jiří VODIČKA
Jan PETRUŠKA
Jaroslav STRAKA
Pavel VESECKÝ
Martin DAVID