Výbory obecního úřadu

FINANČNÍ VÝBOR   KONTROLNÍ VÝBOR
     
Martin DAVID - předseda   Jaroslav STRAKA - předseda
Josef NĚMEČEK   Yveta MIHULOVÁ
Roman FILIP   Miluše FILIPOVÁ