DISKUSNÍ SEMINÁŘ
na téma
VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY A OCHRANA VOD
V POVODÍ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE ŠVIHOV

20. října 2015
9:30 hodin
Útěchovice


© 2015 Ing. Petr Urbánek