Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum - dokument
2.1.2020 - Smlouva o zřízení věcného břemene
7.1.2020 - Schválený rozpočet na rok 2020 , Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30.11.2019
15.1.2020 - rozpočtové opatření 11
15.1.2020 - informační dokument DSO SOMPO
22.1.2020 - Pozvánka ZO
12.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 69/2020  o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR.
14.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 82/2020  o přijetí krizového opatření.
17.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 96, 97, 98, 99/2020  o přijetí krizového opatření.
18.3.2020 - Usnesení vlády ČR č. 106, 107, 108/2020  o přijetí krizového opatření.
23.3.2020 - Informace pro akcionáře SOMPO, a.s.