Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum dokument
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
16.1.2018 opis výsledků volby 1 kolo
18.1.2018 rozpočtové opatření 9/2017
19.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR II. kolo
28.2.2018 Pozvánka ZO
9.3.2018 Zápis ZO
6.4.2018 rozpočtové opatření 01
4.5.2018 rozpočtové opatření 02
23.5.2018 Audit hospodaření 2017