Úřední deska obecního úřadu

Dle § 95 odst. 2) zákona o obcích „Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce“. Na úřední desce se vyvěšuje anonymizovaný zápis.

datum dokument
7.1.2017 rozpočtový výhled obce
27.1.2017 návrh rozpočtu 2017-Hořepnický region
27.1.2017 návrh rozpočtu 2017
10.2.2017 pozvánka na ZO
15.2.2017 OZNÁMENÍ O NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
17.2.2017 Schválení rozpočtu 2017-mikroregion Hořepník
28.2.2017 Zápis ZO
29.2.2017 schválený rozpočet 2017
31.3.2017 Rozp. opatření č. 1
18.4.2017 Zpráva o hospodaření DSO za rok 2016
20.4.2017 VYÚČTOVÁNÍ vodné,stočné r. 2016 - 1 / 2
26.4.2017 Audit hospodaření obce 2016
26.4.2017 Návrh závěrečného účtu 2016
15.5.2017 pozvánka na ZO
26.5.2017 Závěrečný účet 2016 + Rozvaha + Výkaz zisku + Příloha + Výkaz pro hodnocení + Audit hospodaření obce 2016
26.5.2017 Zápis ZO
29.5.2017 záměr prodeje - Uřídil
30.5.2017 Rozp. opatření č. 2
31.5.2017 Schválení závěrečného účtu 2016
14.6.2017 pozvánka na ZO
22.6.2017 Rozp. opatření č. 3
30.7.2017 Zápis ZO
7.8.2017 Rozp. opatření č. 4
5.9.2017 Volební okrsky
7.9.2017 Rozp. opatření č. 5
18.9.2017 pozvánka na ZO
30.9.2017 Zápis ZO
3.10.2017 Rozp. opatření č. 6
4.10.2017 Oznámení místa konání voleb 2017
4.10.2017 Informace pro občany
7.11.2017 Rozp. opatření č. 7
8.11.2017 Vyhláška MZ
28.11.2017 Oznámení místa konání voleb prezidenta 2018
29.11.2017 Návrh rozpočtu 2018 - Výkaz hodnocení
6.12.2017 Rozp. opatření č. 8
9.12.2017 pozvánka na ZO
18.12.2017 Schválený rozpočet 2018
19.12.2017 Zápis ZO
28.12.2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR