datum pozvánky datum zápisy ost. dokumenty
20.1.2015 pozvánka na schůzi ZO 30.1.2015 zápis ze schůze ZO  
10.3.2015       návrh rozpočtu
12.3.2015 pozvánka na schůzi ZO      
12.3.2015       vodné, stočné 2014
26.3.2015     zápis ze schůze ZO  
2.4.2015       rozpočtové opatření
8.4.2015 pozvánka na schůzi ZO      
13.4.2015       oznámení
26.4.2015     zápis ze schůze ZO  
8.5.2015       rozpočtové opatření
26.5.2015       audit 2014
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
5.6.2015       rozpočtové opatření č.3
8.6.2015 pozvánka na schůzi ZO      
25.6.2015     zápis ze schůze ZO  
2.7.2015       rozpočtové opatření č.4
20.7.2015       opatření obecné povahy 1 - 2 - 3
16.8.2015       rozpočtové opatření č.5
18.8.2015       záměr prodeje pozemku
20.8.2015       záměr prodeje pozemku
28.8.2015 pozvánka na schůzi ZO      
4.9.2015       rozpočtové opatření č.6
9.9.2015     zápis ze schůze ZO  
7.10.2015       rozpočtové opatření č.7
9.11.2015       rozpočtové opatření č.8
18.11.2015 pozvánka na schůzi ZO      
30.11.2015     zápis ze schůze ZO  
4.12.2015       rozpočtové opatření č.9