HISTORICKÁ UDÁLOST

pro obec

Dne 28. listopadu byli pozváni zástupci naší obce k převzetí dekretu o udělení znaku a praporu obce.

Za obec se zúčastnili místostarosta Jan IPRI a člen zastupitelstva Jiří VODIČKA .

 

Dekret předával předseda Poslanecké sněmovny Jan HAMÁČEK .

Slavnostní akt byl ve znamení účasti všech zástupců obcí a měst, které požádali o znak a prapor ve stejném termínu jako naše obec.